X

Wie wij zijn!

SKIN is een koepelorganisatie voor en door internationale en migrantenkerken in Nederland.

De stichting Samen Kerk In Nederland (SKIN) is uniek als interkerkelijke en interculturele organisatie die niet over internationale en migrantenkerken spreekt, maar van henzelf is. De naam van onze stichting weerspiegelt ons ideaal: samen met onze broeders en zusters in Christus gestalte geven aan de eenheid van het Lichaam van Christus, de Kerk, in ons land Nederland. Meer informatie vindt u op onze website.

 

SKIN Kerkengids

SKIN hoopt dat deze Kerkengids helpt om:

  • De zichtbaarheid en vindbaarheid van de internationale kerken te vergroten.
  • Communicatie en ontmoeting te bevorderen.
  • Samen vieren en samen werken te stimuleren tussen kerken onderling, en tussen kerken en maatschappelijke partners.

 

Historie van deze database

Op 13 juni 2019 werd migrantenkerken.nl, de interactieve online database van anderstalige kerken in Nederland, gelanceerd met een feestelijke bijeenkomst in het gebouw van de Evangelische Broeder Gemeente in Utrecht (zie het videoverslag op onze site).

Naar schatting zijn er 800.000 tot 1.200.000 migrantenchristenen die in 1200 uiteenlopende kerken samenkomen. In 1997 verenigden diverse migrantenkerken zich in het landelijke en onafhankelijke SKIN (Samen Kerk In Nederland). Nog steeds zijn vele mensen er niet van op de hoogte, dat de kerkelijke kaart sinds het eind van de jaren ’90 drastisch is veranderd: weliswaar wordt er regelmatig aandacht geschonken aan de kerkverlating binnen autochtone kerken, maar er is weinig oog voor de explosieve kerkgroei binnen kerken met een andere culturele achtergrond. Verspreid over het hele land vinden er wekelijks honderden kerkelijke activiteiten plaats in 75 verschillende talen.

Het verzamelen van (fysieke) adresgegevens van migrantenkerken startte in de jaren ’90, bij de publicatie van het boek ‘Gemeenschapsvorming van Aziatische, Afrikaanse en Midden- en Zuidamerikaanse christenen in Nederland: een geschiedenis in wording’.  Ds. Atze van den Broek, die hieraan meewerkte, begon met het digitaliseren van de bestanden.  Dit bestand werd een apart onderdeel van de ‘kerkzoeker’ op de PKN-website; gedurende 2009-17 werden deze gegevens up-to-date gehouden door ds. Harry Wolters. In 2018 besloot de Ds. J. van Dijk Stichting de bouw van een online- en interactieve database te financieren; accuraat en geheel gewijd aan anderstalige kerken. Dankzij de inzet van o.a. ds. Joshi van Veen en mw. Cinta Haryati werd dit plan in 2019 gerealiseerd.

Tijdens de lanceringsbijeenkomst droeg scriba Dr. René de Reuver namens de PKN het beheer van het adressenbestand over aan SKIN-voorzitter Ds. Rhoinde Mijnals-Doth. “We hebben afgelopen weekend het Pinksterfeest gevierd, we staan er dan bij stil dat de Geest alle talen spreekt én ons elkaar doet verstaan!”, aldus de Reuver.

 

Het glorierijke mysterie is voor alle volken:

Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister!

Kolossenzen 1:27

Toevoegen gegevens en contact

Deze Kerkengids wordt up to date gehouden dankzij informatie die wij vanuit lokale kerken krijgen aangeleverd. Wil jij ook een kerk, samenkomst of wijziging doorgeven? Of heb je een andere vraag?

Vul dit formulier in of stuur een bericht naar info@migrantenkerken.nl